อุ่นกายโยคะ…. เราให้บริการจัดหาครูสอนโยคะ ครูพิลาทิสและออกกำลังกายต่างๆ นอกสถานที่ในกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล โดยครูคุณภาพผ่านการอบรมและมีใบประกาศณียบัตรรับรองทุกท่าน สามารถออกแบบการสอนให้ตรงตามจุดประสงค์และกลุ่มลักษณะของผู้เรียนที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน จนถึงระดับสูง
ความสะดวกที่คุณสามารถกำหนดได้
 • ประหยัดเวลาการเดินทาง
 • สามารถเลือกครูผู้สอนได้
 • มีอุปกรณ์ให้ยืม
 • สามารถกำหนดวัน เวลาในการเรียน

โยคะนอกสถานที่ (Yoga)

อุ่นกายโยคะ…. มีครูโยคะสามารถสอนได้หลายหลากแนวการฝึก เช่น หฐโยคะ (Hatha Yoga), วินยาสะโยคะ (Vinyasa Yoga), อัษฎางค์โยคะ (Ashtanga Yoga), อนุสราโยคะ (Anusara Yoga), หยินโยคะ (Yin Yoga) หรือจะเป็นการฝึกเพื่อบำบัด เช่น โยคะเพื่อบำบัดออฟฟิตซินโดรม โยคะสำหรับผู้สูงอายุ โยคะเพื่อฝึกสมาธิ หรือให้บริการสำหรับกิจกรรมพิเศษ งานอีเว้นท์, บริษัท หรือองค์กรต่างๆ
Avatar
โยคะสำหรับคนทั่วไป
Avatar
โยคะสำหรับ
คุณแม่ตั้งครรภ์
(Prenatal Yoga)

อุ่นกายโยคะ…. เรามีความชำนาญด้านการสอนโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอดที่เสริมสร้างให้คุณแม่และลูกน้อยแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจตั้งแต่ในครรภ์ไปพร้อมๆกัน รวมถึงการฝึกโยคะหลังคลอดเพื่อเยียวยาร่างกายของคุณแม่หลังจากการอุ้มท้องและให้กำเนิดลูกน้อย
**เหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป**
**ผู้ที่สนใจต้องได้รับการอนุญาตให้ออกกำลังกายจากแพทย์ที่ดูแลครรภ์**

ความสะดวกที่คุณสามารถกำหนดได้
 • ประหยัดเวลาการเดินทาง
 • สามารถเลือกครูผู้สอนได้
 • มีอุปกรณ์ให้ยืม
 • สามารถกำหนดวัน เวลาในการเรียน

พิลาทิส (Pilates)

ผู้ที่สนใจ ฝึกพิลาทิสแบบส่วนตัวที่บ้าน แต่ยังไม่มีเครื่องอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ หรืออยากทดลองเริ่มรู้จักพิลาทิสเบื้องต้นโดยที่ยังไม่ลงทุนสูงนัก ครูผู้สอนสามารถออกแบบการสอนให้ตรงจุดประสงค์ เช่นการปรับสรีระ การเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะจุด นอกจากนี้ครูยังสามารถให้ยืมอุปกรณ์พิลาทิสสามารถสามารถเคลื่อนย้ายได้เช่น พิลาทิสบอล (Mat & Ball), พิลาทิสแบน (Mat & Band), พิลาทิสโรเลอร์ (Roller), พิลาทิสออบิส (Orbit), พิลาทิส MOTR

Avatar
พิลาทิสแมท
และ อุปกรณ์ชิ้นเล็ก
Avatar
พิลาทิสรีฟอร์เมอร์
และ อุปกรณ์เครื่องใหญ่
เมื่ออยากฝึก พิลาทิสรีฟอร์เมอร์หรืออุปกรณ์ชิ้นใหญ่อยู่ที่บ้านแต่ยังไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องราคารวมแสนบาท หรือมีอุปกรณ์อยู่แล้วแต่อยากมีครูส่วนตัวด้วย ครูพิลาทิสที่สามารถไปสอนได้ถึงบ้านรวมถึงแพคเกจในการเช่ายืมอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ เช่น รีฟอร์เมอร์ (Reformer), เก้าอี้พิลาทิส (Pilates Chair), สปายคอเรคเตอร์ (Spine Corrrector)
ความสะดวกที่คุณสามารถกำหนดได้
 • ประหยัดเวลาการเดินทาง
 • สามารถเลือกครูผู้สอนได้
 • มีอุปกรณ์ให้ยืม
 • สามารถกำหนดวัน เวลาในการเรียน